ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2020. február 19.

Adatvédelmi irányelvek

Az Allegro Kft. tiszteletben tartja az Ön személyes adatainak titkosságához való jogát. Az alábbi Irányelvek összefoglalják milyen személyes azonosításra alkalmas információt kérhetünk és hogyan használhatjuk fel ezeket az információkat. Az alábbi Adatvédelmi Irányelvek egyéb, adatok titkosságával kapcsolatos fontos témákat is tartalmaznak.

Személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó korlátozások

Az Allegro Kft. minden Internet oldalon történő személyes adat gyűjtése alkalmával, a vonatkozó törvények szerint megkövetelt mértékben:

  • megfelelő időben és megfelelő módon értesíti Önt adatkezelési gyakorlatáról;
  • kizárólag az Ön kifejezett vagy utaló beleegyezésével gyűjt, használ, tesz közzé vagy továbbít Önről személyes információt, a személyes információ érzékenységétől, a jogi követelményektől és egyéb tényezőktől függően;
  • kizárólag meghatározott, korlátozott célokra gyűjt Öntől személyes információt. az általunk gyűjtött információ releváns, adekvát, és nem haladja meg a gyűjtés eredeti céljának megfelelő mértéket;
  • az Ön személyes adatait kizárólag azzal a céllal dolgozza fel, melyre eredetileg gyűjtötte vagy amelyre Ön azt megelőzően beleegyezését adta;
  • kereskedelmileg méltányos lépéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatai a szándékolt felhasználás szempontjából megbízhatóak, pontosak, teljesek, és a felhasználáshoz szükséges mértékben naprakészek legyenek;
  • nem használja fel az Ön személyes adatait direkt marketing célokra anélkül, hogy Önnek “visszalépési” lehetőséget biztosítana;
  • valamint megfelelő lépéseket tesz, szerződéssel vagy egyéb módon, az Ön személyes adatainak megfelelő védelem biztosítása érdekében, melyet harmadik félnek felfed, vagy más országokba továbbít. Az Allegro Kft. internetes oldalán gyűjtött információ és felhasználhatósága

Amikor Ön használ egy Allegro Kft. Internet oldalt, háromféle módon gyűjthetünk információt Önről:

  1. Az Ön web keresője által felénk közölt információ

Az Allegro Kft. gyűjti az Ön internetes keresője által felénk közölt információkat. Ez többnyire tartalmazza az Ön internet szolgáltatójának IP címét, az operációs rendszer nevét valamint a kereső nevét és verzióját. Az általunk kapott információ az Ön keresőjének beállításaitól függ. Kérjük, ellenőrizze keresőjét, ha meg kívánja tudni, milyen információt küld vagy hogyan változtathatók meg a beállítások. A keresők által közölt információ nem azonosítja az Ön személyét. Ezt az információt statisztikák összeállításához használjuk fel, melyek segítségével javíthatjuk oldalaink színvonalát és kompatibilissé tehetjük az Internetes látogatóink által használt technológiákkal.

  1. Az Ön számítógépén "Süti" (“Cookie”) elhelyezésével gyűjtött információ

Az Allegro Kft. egy, az Ön számítógépének merevlemezére installált, úgynevezett címke vagy “tag” segítségével is szerezhet Önről információt. Ezt nevezik "süti"-nek (“cookie”). Az Allegro Kft. Internet oldala használ “session cookies” alkalmazást. Ez a "session cookie" alkalmazás felcímkézi az Ön számítógépét egy a számítógép által generált egyedi azonosítóval, amikor Ön belép az oldalunkra. Egy ilyen típusú alkalmazás nem azonosítja Önt személy szerint, és lejár a hatóideje, amikor Ön bezárja a keresőt. A "süti" (cookie) alkalmazást arra használjuk, hogy statisztikai adatokat gyűjtsünk arról, milyen módon használják látogatóink oldalainkat - milyen oldalakat látogatnak, melyik linkeket használják, és mennyi időt töltenek el egy adott oldalon. Az Allegro Kft. statisztikai formában elemzi az így nyert adatokat (ezek az úgynevezett “clickstream” adatok), hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink érdeklődési köréről és igényeiről, melyet oldalaink tartalmának és funkcionalitásának tökéletesítésére használunk fel.

  1. Az Ön által megadott információk

Az Allegro Kft. olyan információt is gyűjt, melyet Ön az Allegro Kft. internet oldal látogatása során önkéntesen és tudatosan nyújt számunkra, például amikor Ön elektronikus levelezőlistára iratkozik fel, kitölt egy kérdőívet, vagy e-mailben visszajelzést küld. Sok esetben ez az információ személyes adatokat tartalmaz. Az Allegro Kft. arra a célra használja fel ezt az információt, amire Ön szándéka szerint adta. Az Allegro Kft. bizonyos üzleti célokra is használhatja a begyűjtött információt, úgymint csalások megelőzése, piackutatás, termékeink és szolgáltatásaink tökéletesítése, valamint Önnek és cégének olyan információk és ajánlatok továbbítása, melyek véleményünk szerint felkelthetik érdeklődését. A személyes azonosításra alkalmas információ eltávolítása után a fennmaradó információs részt történeti, statisztikai vagy tudományos célokra is felhasználhatja az Allegro Kft..

Személyes adatok megosztása

Az Allegro Kft. az Ön beleegyezése nélkül nem továbbítja személyes adatait levelezési listákkal foglalkozó cégeknek, brókereknek.

Személyes adatok biztonsága

Az Önre vonatkozó személyes adatokat az Allegro Kft. saját adatbázisaiban tájoljuk.

Linkek Harmadik fél Internet oldalaira

Az Allegro Kft. Internet oldalai olyan linkeket is tartalmazhatnak, melyek nem az Allegro Kft. által üzemeltetett Internet oldalakra vezetnek. Az Allegro Kft. semmilyen felelősséget nem vállal ezeknek az oldalaknak a tevékenységét, tartalmát, biztonságosságát, vagy adatvédelmi gyakorlatát illetően. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatvédelmi politikáját, mielőtt az oldalt használná vagy adatait megadná.

Hozzáférés személyes adatokhoz

Ön felülvizsgálhatja, javíthatja és frissítheti az Önre vonatkozó személyes információkat, melyeket felénk az Allegro Kft. internet oldalán keresztül közölt úgy, hogy ír nekünk az info@allegro.hu mail címre, vagy a következő címre: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49.

Hírlevél

Az Allegro Kft. hírlevelet az Ön részére kizárólag az Ön hozzájárulásával küld. Ön a hozzájárulását az előzetes, hírlevél küldésről szóló e-mailünkben meghatározott módon, papír alapon, illetve a honlapon a feliratkozás linkre kattintva adhatja meg. A feliratkozás során Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait (név és e-mailcím) az Allegro Kft. kezelje. Az Allegro Kft. magánszemélyek részére nem küld úgy hírlevelet, hogy előzetesen nem kérte volna az érintett hozzájárulását. A megadott személyes adatokat az Allegro Kft. külön listán, az Allegro Kft. részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag az Allegro Kft. arra felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg, a listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítjuk, és megteszünk minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse. Az adatkezelés során az Allegro Kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a kapcsolattartás és az Allegro Kft.-hez kapcsolódó programokról, újdonságokról, szakmai hírekről, szolgáltatásokról, kedvezményekről, nyereményjátékokról és egyéb lehetőségekről szóló folyamatos tájékoztatás biztosítása. Az Allegro Kft. kizárólag addig kezeli az Ön személyes adatait, amíg a hírlevél útján Önt tájékoztatni kívánja, illetve ameddig ön le nem iratkozik az egyes hírlevelekben található „leiratkozás” link segítségével, vagy a timea.ban@allegro.hu címre írt leiratkozást kérő e-mail küldésével. A leiratkozástól számított 5 munkanapon belül az Ön adatait tilalmi listára helyezzük, és nem küldünk több hírlevelet Önnek. Hozzájárulását a hírlevél küldéséhez a honlapon vagy a timea.ban@allegro.hu e-mail címen bármikor újból megadhatja.

Kérdések az Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatban

Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet. Az Allegro Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Ha bármi kérdése van a fentiekben megfogalmazott Adatvédelmi Irányelvekkel, illetve az Önre vonatkozó személyes információk kezelésével kapcsolatban, kérjük írjon az Allegro Kft. címére: 1396 Budapest, Pf. 905. vagy e-mailben az info@allegro.hu címre.

Változások az Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatban

Az Allegro Kft. fenntartja a jogot arra, hogy bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül frissítse vagy módosítsa az Irányelveket úgy, hogy az Irányelvek új változatát az Allegro Kft. Internet oldalán közzéteszi. Amennyiben az Irányelveket módosítjuk, a módosítás kizárólag azokra a személyes információkra vonatkozik, melyeket a frissítés közzétételét követően gyűjtöttünk.

2012. április 10.